026 351 7104
026 370 6440

Wat we bieden

Mensen met psychische problemen en een recent verslavings- of detentieverleden, hebben het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. Met onze kleinschalige woonvoorziening bereiden we hen voor op volledig zelfstandig wonen. Cliënten wonen opzichzelf, maar onze professionele begeleiders houden wel een vinger aan de pols

Grow in Life is een woonvoorziening waar lotgenoten in hetzelfde pand verblijven, maar wel de vrijheid en zelfstandigheid genieten van een 'normaal' bestaan in de buitenwereld.

Ik moest wel leren om te gaan met de drukte van de stad. Nu het beter met me gaat, is dit echt een geweldige plek een bewoner

Grow in Life biedt zelfstandige woonruimtes met zorg op maat. We versterken de geleerde vaardigheden en scherpen ze zo nodig aan. Dat kan gaan om sociale vaardigheden maar ook om activiteiten als de administratie bijhouden, zoeken naar werk, schoonmaken, koken en (gezonde) boodschappen doen. We verwachten daarbij wel dat de bewoners zelf het initiatief nemen om ons om hulp te vragen.

Uitgaan van eigen kracht

Wij gaan uit van de kracht van de bewoners. Elke cliënt is anders en verdient een eigen aanpak. Samen bepalen we de doelen die een bewoner wil en ook kan behalen. Met dit ontwikkelplan gaan we aan de slag. Omdat wij kleinschalig werken, kunnen we flexibel en snel reageren op hun wensen en behoeften.

Ik ben een heel ander persoon geworden. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en doe nu hele andere andere dingen. Ik zat vast tussen vier muren. Ik ben veel opener en eerlijker. Ik ben meer gaan leven en bouw aan mijn toekomst. een bewoner

Structuur, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat is de kern van onze aanpak. We bieden onze bewoners structuur door te zorgen voor een veilige woonomgeving. We hanteren duidelijke huisregels, waaraan iedereen zich moet houden. Om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners te bevorderen, wonen ze in een studio met een eigen keuken en badkamer. Ze koken zelf en houden hun kamer schoon.

Flexibel

Dankzij onze samenwerking met de Stichting 4 Your Care voor 24-uurs opvang en onze ambulante begeleiding kunnen we snel schakelen tussen de verschillende woonvormen. Onze begeleiders werken voor al deze woonvormen. Daarom kunnen onze cliënten rekenen op de vertrouwde begeleiding in de volgende woonvorm.

Onze kerntaken

  • Begeleid zelfstandig wonen in levendige binnenstad
  • Actief stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • 24-uurs bereikbaarheid en slaapdienst
  • Ondersteuning bij het vinden van werk, school of vrijwilligerswerk
  • Advies en voorlichting
  • Mentorschappen
  • Ambulante begeleiding

Begeleiding

Grow in Life werkt resultaatgericht. Rehabilitatie staat daarbij centraal. We richten ons op de hele persoon en zijn of haar leven. Grow in Life biedt sociaal contact, veiligheid en zekerheid en leidt naar waardering, erkenning en zelfontplooiing.