026 351 7104
026 370 6440

Voor wie

Cliënten

Grow in Life biedt begeleid wonen en ambulante begeleiding aan jong volwassenen en volwassenen (27-45 jaar) met een complexe problematiek. Het gaat om mensen met een psychiatrische achtergrond of psychische problemen. Ook ex-verslaafden en ex-gedetineerden maken gebruik van onze woonvoorziening. We vinden dat iedereen een tweede of derde kans verdient.

Ik ben blij met deze kans. Ik maak een nieuwe start een bewoner

Kenmerkend voor onze clienten is dat ze eerder in een intensief traject alle basisvaardigheden hebben aangeleerd. Ze willen deze toepassen en vergroten in het dagelijks leven. Onze cliënten zijn gemotiveerd om de regie over hun eigen leven weer in eigen handen te nemen. Ze hebben voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om met de grotere vrijheid van een niet-intensief traject om te gaan.

Het is echt geweldig. Ik heb hier de vrijheid om mezelf te zijn een bewoner

We streven ernaar dat de bewoners binnen een half jaar tot een paar jaar volledig zelfstandig kunnen wonen. Zonodig bieden we ambulante begeleiding.

Mocht het begeleid wonen een stap te ver zijn, dan bieden we de mogelijkheid om naar de beschermde woonlocatie van 4 Your Care te verhuizen.

Zorg op maat

Ieder mens is anders en daarom bieden we iedereen zorg op maat. We houden rekening met verschillende achtergronden, culturen en normen & waarden. We maken daarover persoonlijke afspraken.

Iedereen zit hier voor een reden. Je werkt aan je eigen ontwikkeling. Als je doelen behaalt, krijg je meer zekerheid, kun je weer vooruitkijken. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik zit hier echt niet op mijn duimpje te zuigen een bewoner

Verwijzende instanties

Cliënten kunnen zich niet zelf aanmelden. De aanmelding verloopt via instanties die daarvoor zijn aangewezen. Voor Grow in Life is dat de gemeente Arnhem en negen omliggende gemeenten. De wijkcoaches zijn daarbij ons eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunnen forensische instellingen en de reclassering uit het hele land nieuwe bewoners aanmelden.

Sinds 1 januari 2018 beschikt de Stichting 4 Your Care over het predicaat 'forensisch kader'. Dit betekent dat deze stichting gegarandeerd gecontracteerde zorg kan aanbieden aan ex-gedetineerden. Wij werken samen met 4 Your Care. Dit betekent dat wij als een 'onderaannemer' justitiële cliënten kunnen overnemen mocht deze locatie volledig bezet zijn.

We zijn een transparante en open organisatie. Cliënten hebben inzicht in hun eigen dossier en behandelplan. Verwijzers zijn altijd welkom om langs te komen.

Wilt u meer weten over wat we nu precies doen?